Co musi zawierać wniosek o upadłość?

Sam wniosek i proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej został znacznie uproszczony po nowelizacji w 2020 roku. Zachęcamy do skorzystania z naszego kreatora wniosków, który znajduje się tutaj. Poniżej prezentujemy główne jego składowe, a jeśli mają Państwo szczegółowe pytania co zapraszamy do niezobowiązującego kontaktu.

Wniosek musi zawierać:

  • NIP osoby ogłaszającej upadłość, jeśli miała takowy w ciągu 10 lat przed złożeniem wniosku,
  • informację o przychodach i kosztach utrzymania w ciągu ostatnich 6 miesiącach przed złożeniem wniosku
  • informację o osobach będących na utrzymaniu dłużnika w ciągu 6 ostatnich miesięcy
  • informacje o czynnościach prawnych wobec posiadanych nieruchomości, akcji lub udziałach (np. o zbyciu, zakupie lub darowiznach) które zaszły w ciągu 12 ostatnich miesiącach przed złożeniem wniosku
  • informacje o czynnościach prawnych wobec ruchomości lub wierzytelności o wartości powyżej 10 000 zł., które zaszły w ciągu 12 ostatnich miesiącach przed złożeniem wniosku,
  • poświadczenie prawdziwości zgłaszanych danych.

Jeśli mają Państwo szczegółowe pytania co do wniosku, zapraszamy do kontaktu.

Podobne artykuły

wniosek o upadłość ogłoszenie upadłości syndyk pomoc w upadłości

Upadłość i co dalej?

Samo postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nie jest końcem, a raczej początkiem oddłużania. Plusem takiego ogłoszenia jest zawieszenie i umorzenie toczących się postępowań egzekucyjnych.

Czytaj »