Czy można napisać skargę na komornika?

Działalność komornicza oczywiście może być zaskarżona. Często jednak osoby zadłużone boja się to robić lub nie wiedzą jak to zrobić. Zaskarżyć można zarówno samo działanie komornika jak i czynności, które zaniechał. Co ciekawe, samą skargę składa się do sądu rejonowego właściwego dla siedziby komornika, ale za pośrednictwem samego zaskarżanego komornika. Dokument taki może złożyć każda osoba, w odczuciu której prawa zostały naruszone.

Podobne artykuły

wniosek o upadłość ogłoszenie upadłości syndyk pomoc w upadłości

Plan spłaty – ile i jak długo?

Plan spłaty to drugi etap upadłości konsumenckiej. Następuje on po tym, jak masa upadłościowa została w całości wyprzedana, a uzyskane pieniądze zostały podzielone wśród wierzycieli.

Czytaj »