Ile pieniędzy zostanie mi po upadłości?

Przede wszystkim należy pamiętać, że przychody z tytułu wykonywanej pracy podlegają egzekucji do 50%.

Syndyk musi przy tym pozostawić dłużnikowi co najmniej kwotę równą minimalnemu wynagrodzeniu za pracę w danym roku. Emerytura i renta podlega egzekucji w wysokości do 1/4 kwoty. Przy tym dłużnikowi nie może pozostać mniej niż połowa najniższej krajowej emerytury lub renty. Syndyk nie może przejąć też świadczenia 500+, świadczeń alimentacyjnych, rodzinnych, wychowawczych czy pochodzących z pomocy społecznej.

Podobne artykuły

Co to jest upadłość?

Upadłość to decyzją sądu o tym, że firma lub osoba fizyczna nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań i długów. O upadłości mówimy więc, gdy

Czytaj »