Ile pieniędzy zostanie mi po upadłości?

Przede wszystkim należy pamiętać, że przychody z tytułu wykonywanej pracy podlegają egzekucji do 50%.

Syndyk musi przy tym pozostawić dłużnikowi co najmniej kwotę równą minimalnemu wynagrodzeniu za pracę w danym roku. Emerytura i renta podlega egzekucji w wysokości do 1/4 kwoty. Przy tym dłużnikowi nie może pozostać mniej niż połowa najniższej krajowej emerytury lub renty. Syndyk nie może przejąć też świadczenia 500+, świadczeń alimentacyjnych, rodzinnych, wychowawczych czy pochodzących z pomocy społecznej.

Podobne artykuły

wniosek o upadłość ogłoszenie upadłości syndyk pomoc w upadłości

Co może sprzedać syndyk?

Syndyk zarządza masą upadłościową i jego głównym zadaniem jest spieniężenie majątku dłużnika, aby uzyskać pieniądze na spłatę wierzycieli. Nie może jednak dysponować majątkiem wyłączonym spod

Czytaj »