Jaka jest różnica między osoba fizyczną a osobą prawną?

Nie wchodząc mocno w definicje prawnicze, można powiedzieć, że każdy człowiek od momentu urodzenia nabywa zdolność do czynności prawnych. Może więc swobodnie dysponować swoimi prawami i np. zaciągać wszelkiego rodzaju zobowiązania. To sprawia, że każdy człowiek jest osoba fizyczną. Osoba fizyczna może sama prowadzić działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Osoba prawna (w uproszczeniu) to połączenie ludzi i środków materialnych w celu realizacji określonych zadań. Do połączenia dochodzi w momencie wpisania do określonego rejestru i wtedy osoba prawna nabiera zdolności prawnej i zdolność do działań prawnych.