Jakie są przesłanki do ogłoszenia upadłości?

Główną przesłanką do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, czyli głównym powodem upadłości jest po prostu niewypłacalność dłużnika. To sytuacja, gdy osoba ogłasza upadłość konsumencką bo nie może spłacić swoich długów. Mogą wystąpić jeszcze inne przesłanki, ale te sąd bada je na późniejszym etapie.

Podobne artykuły

Co to jest upadłość?

Upadłość to decyzją sądu o tym, że firma lub osoba fizyczna nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań i długów. O upadłości mówimy więc, gdy

Czytaj »