Plan spłaty – ile i jak długo?

Plan spłaty to drugi etap upadłości konsumenckiej. Następuje on po tym, jak masa upadłościowa została w całości wyprzedana, a uzyskane pieniądze zostały podzielone wśród wierzycieli. Sąd zbiera informację oraz ustala plan spłaty, który zawiera miesięczną kwotę wpłat dłużnika oraz czas przez jaki dług będzie spłacany. Plan taki nie powinien trwać dłużej niż 36 miesięcy, czyli trzy lata.

Miesięczne kwoty dostosowane są do możliwości finansowych osoby ogłaszającej upadłość. Jeżeli jakaś część zobowiązania nie może być pokryta przez dłużnika, sąd zdecyduje się na umorzenie. Po zmianach w ustawie upadłościowej w 2020 roku, w sytuacji gdy upadły świadomie pogorszył swoja sytuację lub wykazał się rażącym niedbalstwem, plan spłaty może zostać wydłużony nawet do 7 lat. Co więcej, gdy sąd umorzy zobowiązania, ale uzna, że niezdolność do spłaty nie ma charakteru ciągłego, może „zawiesić” dłużnika na 5 lat. Podczas tego okresu musi on np. składać sprawozdania o swojej sytuacji finansowej. Na tej podstawie umorzenie może ulec „odwieszeniu” i sąd może ustalić nowy plan spłaty choćby części zobowiązań.

Podobne artykuły

wniosek o upadłość ogłoszenie upadłości syndyk pomoc w upadłości

Co może sprzedać syndyk?

Syndyk zarządza masą upadłościową i jego głównym zadaniem jest spieniężenie majątku dłużnika, aby uzyskać pieniądze na spłatę wierzycieli. Nie może jednak dysponować majątkiem wyłączonym spod

Czytaj »