Restrukturyzacja, ostatnia deska ratunku

Restrukturyzacja to słowo, które źle kojarzy się zwłaszcza w kontekście lat 90-tych. Wtedy to, po transformacji ustrojowej dochodziło do zmian i przekształceń w dużych przedsiębiorstwach, co prawie zawsze łączyło się z masowymi zwolnieniami.

Restrukturyzacja – czy jest się czego bać?

Tymczasem samej restrukturyzacji firmy nie ma co się obawiać. Jest to bowiem nic innego jak przeprowadzenie zmian w jak najkrótszym czasie, dzięki którym wartość przedsiębiorstwa wzrośnie. Nie ma co jednak ukrywać, że głębokie i szybkie zmiany przeprowadza się wtedy, gdy przedsiębiorstwo wpada w kłopoty, nie przynosi zysków. Często pojawiają się długi. Jest to więc ostatnia deska ratunku dla właściciela.

Kto pomaga w restrukturyzacji?

Właściciel lub też właściciele stają więc przed trudnym zadaniem przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia. Ponieważ to oni najprawdopodobniej doprowadzili do takiej sytuacji, więc przy przeprowadzeniu restrukturyzacji firmy czy działalności gospodarczej, potrzebna jest pomoc z zewnątrz. Taka pomoc niosą firmy consultingowe, jak choćby nasza czy kancelarie prawne. Dodatkowym plusem takiego rozwiązania jest wzrost zaufani w przedsiębiorstwo i wiara wierzycieli w to, że restrukturyzacja firmy zakończy się sukcesem.

Restrukturyzacja to nie tylko spłata długów

Ważne jest, aby dokonać dobrego wyboru firmy, która pomoże przeprowadzić restrukturyzacje naszej firmy. Trzeba zastanowić się nie tylko nad cena takiej usługi, ale tez tym, aby firma czy przedsiębiorstwo po restrukturyzacji po prostu stanęło na nogi. Tutaj można posłużyć się przykładem programu Kuchenne Rewolucje. Restauracje, do których udaje się z pomocą Magda Gessler, są często zadłużone i źle zarządzane. Pomoc programu przynosi efekt krótkoterminowy. Restauracja, mając darmową reklamę, zaciekawia klientów. Ponieważ zmiany często zachodzą tam szybko i powierzchownie, to po roku czy dwóch taki lokal zdarza się, że przestaje istnieć. Nie mówimy bynajmniej, że sam program jest zły, ale udział w nim powinien być dla właścicieli początkiem, a nie końcem zmian. Chodzi bowiem o to, aby restrukturyzacja nie tylko pozwoliła na spłatę długów, ale też i doprowadziła do gruntownego przebudowania nieefektywnych procesów.

Zmiany w Prawie Restrukturyzacyjnym

Na początku 2016 roku weszła w życie nowa ustawa Prawo Restrukturyzacyjne. Jedną z ważniejszych nowości jest możliwość gruntownej restrukturyzacji z ochroną przedsiębiorstwa przed wierzycielami. Ustawa także dała wierzycielom możliwość nadzoru nad procesem restrukturyzacji u dłużnika.

Patrząc z perspektywy czasu najczęstszym modelem restrukturyzacji jest przyspieszone postępowanie układowe. Na każdym jego etapie istotna jest ścisła współpraca dłużnika z jego wierzycielami. To nie tylko przyspiesza całe postępowanie restrukturyzacyjne danej firmy, ale też buduje wspomniane zaufanie i podnosi szansę na osiągniecie szybkiego porozumienia. Początek restrukturyzacji to złożenie wniosku o otwarcie postępowania, a wszystko kończy się wdrożeniem zmian i wykonaniem układu.

Co można restrukturyzować?

Na koniec warto dodać, że restrukturyzacja nie wiąże się tylko z przedsiębiorstwami lub jednoosobowymi działalnościami. Możemy także mówić o restrukturyzacji małych gospodarstw. W każdym z tych wypadków powinno chodzić o osiągnięcie jednego, wspólnego celu: spłaty zadłużeń i naprawy firmy czy gospodarstwa tak, aby w przyszłości nie potrzeba było ponownie przeprowadzać restrukturyzacji zadłużenia.

Podobne artykuły

wniosek o upadłość ogłoszenie upadłości syndyk pomoc w upadłości

Upadłość i co dalej?

Samo postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nie jest końcem, a raczej początkiem oddłużania. Plusem takiego ogłoszenia jest zawieszenie i umorzenie toczących się postępowań egzekucyjnych.

Czytaj »