Syndyk czy komornik – kto pomoże w tarapatach?

Przede wszystkim zacznijmy od tego, że do interwencji komornika lub syndyka dochodzi w momencie, gdy dany dłużnik nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań. Wtedy to jego wierzyciele zaczynają szukać sposobu, jak odzyskać swoje należności.

Egzekucja czy postępowanie upadłościowe

W tym momencie sprawy mogą potoczyć się w dwie strony. Jedną będzie egzekucja, czyli wyegzekwowanie długu od dłużnika wraz z odsetkami. Drugą zaś postępowanie upadłościowe, które ma na celu oddłużyć wnioskodawcę. W pierwszym przypadku do czynienia będziemy mieli z komornikiem, przy drugim z syndykiem. Tutaj warto też wyjaśnić, iż w postępowaniu o ogłoszeniu upadłości na żadnym etapie nie występuje komornik.

Kim jest komornik

Podczas egzekucji będziemy mieli do czynienia z komornikiem, czyli funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Jego praca polega na wykonaniu wyroków wspomnianego sądu w drodze przymusu egzekucyjnego. Podstawa jego działania jest ustawa o komornikach sądowych i egzekucji oraz kodeks postępowania cywilnego. Komornik ma prawo zająć własność dłużnika, sprzedać je, a uzyskane pieniądze przekazać wierzycielowi. Jeśli chodzi o koszty, to od każdej wyegzekwowanej kwoty potrącone zostanie 10% (minimum 200zł.) które trafi do kieszeni komornika jako jego koszty.

Kim jest syndyk

Syndyk zaś, w dużym skrócie, zawsze będzie występował podczas upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Pojawia się on na etapie rozpoznawania sprawy przez sąd. Obsługuje on w zasadzie całe postępowanie upadłościowe wypełniając zarządzenia sędziego komisarza lub sądu. Robi to w imieniu własnym, ale rozporządzając masą upadłościową dłużnika.   Koszt pracy syndyka reguluje ustawa i jest to co najmniej 1/4 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a maksymalnie jego dwukrotność. Wynagrodzenie otrzymuje on dopiero po zakończeniu pracy, czyli po przeprowadzeniu wszystkich czynności upadłościowego.

Podobne artykuły

wniosek o upadłość ogłoszenie upadłości syndyk pomoc w upadłości

Upadłość i co dalej?

Samo postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nie jest końcem, a raczej początkiem oddłużania. Plusem takiego ogłoszenia jest zawieszenie i umorzenie toczących się postępowań egzekucyjnych.

Czytaj »