Upadłość i co dalej?

Samo postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nie jest końcem, a raczej początkiem oddłużania. Plusem takiego ogłoszenia jest zawieszenie i umorzenie toczących się postępowań egzekucyjnych. Także wierzyciele nie będą mogli już wszczynać nowych egzekucji komorniczych.

Kolejna pozytywna zmianą będzie zaprzestanie naliczania odsetek od istniejących długów. Miejsce komornika zajmie syndyk, który będzie chciał ustalić istniejący majątek, a następnie go spieniężyć. Następnie sąd ustali plan spłaty wierzycieli (więcej informacji o planie znajdziesz tutaj) biorąc pod uwagę potrzeby życiowe ogłaszającego upadłość. Od tego momentu dłużnik odzyskuje prawo do swojego pozostałego majątku. Po prawidłowym wykonaniu planu spłaty, reszta zobowiązań zostanie umorzona. Tak więc maksymalnie po trzech latach od postanowienia sądu, można zacząć żyć i pracować z „czystą kartą”.

Pamiętać jednak należy o tym, że jeśli jeden z małżonków ogłosi upadłość, to automatycznie między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa. Do tego majątek wspólny wejdzie do masy upadłościowej.

Podobne artykuły